L'Empresa

la-empresaConsman, des de l'any 1985, ha vingut desenvolupant la seva activitat dins del sector del vehicle industrial, amb especial dedicació als elements de transport de matèries perilloses, (ADR), als porta vehicles i a flotes d'autobusos.

En el transcurs del temps, hem obtingut una alta capacitació, basada en l'experiència, l'adequació de les instal·lacions i la contínua formació de l'equip humà, adaptant-nos a les noves tecnologies i a les necessitats dels clients. Consman està especialitzat en el manteniment integral del vehicle industrial i en el servei a grans flotes.
Totes les nostres activitats es desenvolupen aplicant les següents normatives i reglaments:

Registre d'establiments industrials REIC - 080169446.

Registre per a la fabricació de semirremolcs i cisternes per al transport de matèries perilloses, sota normativa ADR i homologació per a la matriculació de remolcs i semirremolcs.

Certificació del Manual de Qualitat, segons norma UNE - 66901/86, per a la construcció de cisternes de matèries perilloses.
Norma UNE EN ISO 9002 / 2000 / Norma UNE EN ISO 14001 / Norma UNE 81900 EX

    Certificació per a la reparació i modificació de cisternes (AnnexV) Reial decret 948/2003, ordre ITC/2765/2005

    Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies perilloses per Carretera (ADR).

    Reglament d'aparells a presió.

    Codi d'homologació de processos de soldadura i soldadors.

    Normes de construcció, aprovació de tipus, assajos i inspeccions de cisternes per al transport de mercaderies perilloses.

    Normes de construcció i aprovació de tipus, per a la matriculació de vehicles.

    Totes les aplicables a l'activitat emparada en el Registre Industrial.

    Registre de Control Metrològic.

 

Comparte con nostros

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn