Notícies

noticia-p

Consman, des de l'any 1985, ha vingut desenvolupant la seva activitat dins del sector del vehicle industrial, amb especial dedicació als elements de transport de matèries perilloses, (ADR), als porta vehicles i a flotes d'autobusos